Centralny rejestr umów

Ustawa

Sejm zmienił ustawę o finansach publicznych (druk Sejmu nr 1252), wprowadzając jawne rejestry umów w jednostkach sektora finansów publicznych. Senat zaproponował nowe rozwiązanie - możliwy do przetwarzania maszynowego centralny rejestr (druk Senatu nr 495, poprawka 4, 7). Przygotowaliśmy ekspertyzę o zmianach.

Cel

Rejestr umów powinien być prowadzony centralnie, aby pozwolić obywatelom na skuteczną kontrolę wydatków publicznych. Nieefektywne jest rozpraszanie tych informacji na tysiące osobnych rejestrów.

Skutek

Jeśli zadbamy o to, aby wydatki były jawne, to zyska państwo (lepsza kontrola pieniędzy), przedsiębiorcy (równe warunki konkurowania, nowe produkty oparte na danych) oraz media i obywatele (lepszy dostęp do informacji, więcej usług publicznych - dzięki oszczędnościom).

Zaangażuj się!

Poprawki Senatu są epokowe. Ale to nie koniec. Trzeba przekonać posłów i posłanki, by ich nie odrzucili. Napisz, zadzwoń, zaczep swojego posła lub posłankę.

Przekonaj swojego posła lub posłankę w Sejmie do poparcia zmian Senatu dotyczących centralnego rejestru umów.

Aktualizacja 2021.10.15: Posłowie i posłanki w głosowaniu nr 54 na 39. posiedzeniu Sejmu jednomyślnie przyjęli proponowane poprawki. Ustawa została skierowana do podpisu przez Prezydenta RP.